Huisregels IJs in Ermelo

Een evenement als ‘IJs in Ermelo’ kan natuurlijk niet zonder huisregels. Bij het betreden van dit evenement gaat u automatisch akkoord met de onderstaande huisregels. Zo houden van deze fantastische winter ook daadwerkelijk fantastisch!

Algemene regels op en om de ijsbaan

 • Toegang tot het IJs in Ermelo terrein is geheel op eigen risico. 
 • Op het terrein van IJs in Ermelo zijn camera’s aanwezig. Er worden dus opnames van u gemaakt voor uw en onze veiligheid.
 • Ook maken we foto’s en filmpjes die we op de website en sociale media plaatsen. Door entree van de schaatsbaan geeft u de Stichting IJs in Ermelo daarvoor toestemming.
 • Alle schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie (vrijwilligers, horecapersoneel en/ of beveiligingsmedewerker(s)) te allen tijde op te volgen.
 • Mensen die zich niet aan de regels houden kan de toegang geweigerd worden en kunnen van het terrein verwijderd worden, zonder teruggave van entreegeld(en).
 • Schade aan eigendommen van Stichting IJs in Ermelo, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie, etc., zal te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • Op verzoek van de organisatie dient men (>14 jaar) een geldig legitimatiebewijs en entreebewijs te kunnen tonen.
 • De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor letsel ontstaan op of rondom de ijsbaan.
 • De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen.
 • Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.
 • De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.
 • Het betreden van de ijsbaan is niet toegestaan buiten de openingstijden, conform artikel 461 Wetboek van Strafrecht. 

Regels op de ijsbaan

 • Het betreden van de schaatsbaan is geheel op eigen risico.
 • Kinderen < 8 jaar dienen door een volwassene te worden begeleid.
 • Het dragen van handschoenen is verplicht.
 • Het dragen van een helm is t/m 12 jaar verplicht. Tijdens schoolschaatsen is een helm verplicht voor iedereen.
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt het ten zeerste aangeraden beschermende kledingstukken te dragen.
 • De schaatsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen. Het ijs betreden met schoenen of schaatsbeschermers is niet toegestaan.
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 • Betreden van de schaatsbaan mag alléén op vertoon van een geldig entreebewijs.
 • Het bezitten van een entreebewijs geeft niet automatisch recht tot toegang; bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden.
 • Het is niet toegestaan de overige schaatsers of het publiek in gevaar te brengen. Iedereen moet veilig kunnen schaatsen, daarom zijn hard schaatsen of andere kunsten verboden als het een gevaar voor de andere deelnemers op het ijs oplevert, De beoordeling hiervan is aan de medewerkers van de ijsbaan, Zij mogen degenen die anderen in gevaar brengt, de toegang tot de ijsbaan ontzeggen. 
 • Het is niet toegestaan op de boarding te zitten, te staan of er overheen te klimmen.
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of andere scherpe voorwerpen.
 • Het is niet toegestaan te roken, eten of drinken op de schaatsbaan.
 • Houd het gezellig, volg de aanwijzingen van de ijsmeester op.

Regels in de horeca

 • In het horecapaviljoen wordt geen alcohol/alcoholhoudende drank geschonken aan personen < 18 jaar.
 • In het horecapaviljoen is een consumptie verplicht.
 • Bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs kan de toegang worden geweigerd.
 • Er wordt geen alcohol verkocht aan personen die al dronken zijn of zij die een bedreiging vormen voor de veiligheid.
 • Het is niet toegestaan te roken in de horeca.

Regels m.b.t. het verkeer

 • Alle rijwielen dienen te worden gestald in de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Iedereen wordt verzocht zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen.
 • Auto’s worden geparkeerd op de parkeerplaats van het Kerkelijk Centrum en Rehoboth
  (er geldt een parkeerverbod aan de Pastorieweg)

Het aftellen is begonnen!

Ijs in Ermelo